HVER EN KUNDE TÆLLER
DETAILHANDEL
HOLD DIG INFORMERET HELE DAGEN, HVER DAG
Vemcount er optimeret til smartphones og tablets
Retail Analytics. VORES ERFARING, DIN NØJAGTIGHED
Vemco Group har mere end 10-års global erfaring med kundetælling og Retail Analytics. Vi udvikler konstant på vores Vemcount Retail Analytics Solution i tæt samarbejde med vores partnere og kunder for at kunne møde alle tænkelige forventninger og behov. Vemcount er derfor konfigurerbar, device-kompatibel og tilgængelig i en hosted eller private cloud-baseret løsning, som arbejder gnidningsfrit med eksisterende ERP- og BI-systemer.
OPDAG FORDELENE FOR DIN FORRETNING
Vemco Group har hjulpet en lang række virksomheder med at opnå dybere indsigt i deres egne forretninger samt en forståelse for adfærden blandt besøgende forbrugere. Retail Analytics hjælper retailers med at forbedre konverteringsrater, optimere butiksindretning, øge besøgendes opholdstid, minimere ventetid, effektivisere vagtplanlægning, forbedre produktsortiment og markedskommunikation samt meget mere. Opdag hvilke fordele din virksomhed kan opnå med kundetælling og Retail Analytics.
HVAD SKER DER HER OG NU
Retail
Opnå indsigter om dine kunder  og øg profitabiliteten
Kundetælling er nøglen til Retail Analytics. Integration af kundetælling i eksisterende KPI-rapporter hjælper retailers med at bedømme konverteringsrater og opnå bedre forståelse af butikkernes performance. Vemcount hjælper retailers med at måle kundernes rejse gennem butikker, beregne prøverumskonvertering, identificere travle tidspunkter for individuelle butikker pr. time, dag eller uge for at kunne effektivisere vagtplanlægning samt meget mere.
Fordele
 • Mål hver enkelt kunde samt kundens tid i butikken
 • Mål kundeflow ved indgange, forskellige etager og andre specifikke områder
 • Find ud af hvor mange kunder, der passerer butikken og sammenlign med antal besøgende
 • Analysér hot and cold-spots i butikken baseret på kundeflow
 • Find ud af hvor mange kunder, der forlader butikken uden at købe noget
 • Integrer dit POS-system
 • Kvantificér hvor lang tid kunderne bruger i hver sektion af butikken
 • Overvåg butikkens performance i real-time på dit personlige dashboard
 • Rangér butikkens performance baseret på antal besøgende og salgsdata
 • Mål hvor længe kunderne står i kø og minimér ventetid
 • Reducér omkostninger ved at integrere eksisterende kundetællere i Vemcount
Forstå dine besøgendes trafikflow og deres shoppingadfærd
Ethvert storcenters performance er afhængig af besøgstrafik. Måling af besøgstrafik er derfor en essentiel KPI for storcenteradministratorer, der ønsker at øge den operationelle effektivitet og forbedre udlejningsstrategier. Kompliceret indsamling af salgsdata, enorme regneark og tidskrævende analyser er fortid. Med Vemcount kan lejere nemt rapportere salgstal online fra enhver computer, smartphone og tablet.
Fordele
 • Forstå captive og conversion rates (f.eks. hvor meget hver besøgende køber for)
 • List butikker på baggrund af kundetal og performance i salgsdata
 • Motivér butikker ved at dele rangerings- og salgsrapporter
 • Forbedr salgsperformance på butiksniveau ved at levere værdifulde KPI-rapporter
 • Analysér hot and cold-spots i storcentre på baggrund af kundernes trafikflow
 • Kortlæg kunderejser gennem storcentre
 • Mål belægningsgrad af storcentres etager/zoner i real-time
 • Forstå kundetrafik på tværs af tidsperioder fra et enkelt til flere storcentre
 • Klarlæg mest populære sektioner, og hvilke der oftest undgås af besøgende
 • Forstå hvordan store ankerbutikker påvirker kundetrafik
 • Optimér vagtplanlægning, vedligeholdelse og sikkerhed på baggrund af trafikforudsigelser
 • Mål hvor lang tid besøgende bruger i storcentret
STORCENTER
SUPERMARKED
FORUDSE KUNDESTRØMME OG UNDGÅ KØ VED KASSEN
Forskning viser at lange køer ved kassen er den primære årsag til kundeutilfredshed. Korte køer – og i særdeleshed forventningen om korte køer ved kassen – er derfor essentielle måder at anspore forbrug og opbygge kundeloyalitet. Nøjagtig måling af køer kan levere betydelige forretningsfordele uden en stigning i antal medarbejdere. Implementering af Vemcount til måling af køer har dermed betalt sig selv i løbet af få måneders korrekt brug.
Fordele
 • Optimér medarbejdernes tid gennem forudsigende kø-baserede åbne/lukke funktioner for kassen
 • Reducér køer og øg kunders kurvstørrelse samt tid brugt i supermarkedet
 • Afstem vagtplanler på baggrund af typiske trafikmønstre (f.eks. kundetal)
 • (Om)placér personale i henhold til real-time servicebehov
 • Fastlæg de korrekte personale-til-kunde-ratioer
 • Match medarbejdernes kompetencer for at sikre et optimalt kundeserviceniveau
 • Forudse køer gennem måling af trafikflow ved indgange og omplacér personale baseret derpå
 • Mål kølængder og -tider for individuelle kunder og shopping units
 • Generér real-time alarmer
 • Mål kunder der venter i større grupper eller shopping units (f.eks. familier)
Mål dine besøgende præcist og forstå deres præferencer
Nøjagtig trafikdata er essentiel for driften af offentlige institutioner. Kundetællingsdata er ofte nødvendig for at sikre bevillinger og offentlige tilskud, der er baseret på brugen af de pågældende faciliteter. Af sikkerhedshensyn er offentlige lokationer ofte begrænset til at rumme et bestemt antal mennesker. Vemcount hjælper biblioteker, parker, museer, nationale monumenter og lignende lokationer med nøjagtige målinger af besøgende og deres adfærd.
Fordele
 • Rapportér antallet af besøgende på regelmæssig basis
 • Sikr at antallet af besøgende ikke overskrider sikkerhedsgrænsen
 • Planlæg personaleskift
 • Mål conversion rates (f.eks. udlåningsprocent)
 • Benchmark flere institutioner op imod hinanden
 • Profilér institutioner på baggrund af deres besøgendes adfærd og præferencer
 • Mål deltagelsen ved særlige begivenheder
 • Mål antallet af besøgende i den pågældende institution i real-time
 • Optimér personale, vedligeholdelse og sikkerhed på baggrund af trafikforudsigelser
OFFENTLIG INSTITUTION
LUFTHAVN
Overvåg køer i real-time og optimér flowet af passagertrafik
En forståelse af trafikflowet fra enhver indgang i en lufthavn er essentiel for at kunne formindske ventetid, optimere trafik og øge passagertilfredsheden. Vemcount leverer en komplet forståelse af butiksperformance og evaluering af trafikrelateret data for en mere effektiv marketingsindsats og operationel beslutningskraft i lufthavnsledelser.
Fordele
 • Forstå flowet af passagerer på tværs af lufthavnsterminaler
 • Identificér hot and cold-spots i lufthavnen baseret på passagerernes trafikflow
 • Mål antallet af lufthavnspassagerer, der besøger en butik
 • List butikker på baggrund af kundetal og performance i salgsdata
 • Motivér butikker ved at dele rangerings- og salgsrapporter
 • Analysér og forstå passageradfærd og trends
 • Mål passageres opholdstid i lufthavnen og i speficfikke områder
 • Forstå passageres ventetider (f.eks. ved check-in, told og security)
 • Optimér vagtplanlægning på baggrund af typiske trafikmønstre
 • Forstå vigtige KPI’er (f.eks. conversion rates eller salg pr. besøgende)